Odebrání tiskárny

Otevřete Zařízení a tiskárny, označte požadovanou tiskárnu a klikněte na Odebrat zařízení.

Odebrání tiskárny potvrďte kliknutím na tlačítko Ano.

Odebrání ovladačů

Otevřete Nabídku start, vepište cmd, klikněte pravým tlačítkem myši na nalezený program a vyberte položku Spustit jako správce.

Do příkazového řádku vepište printui /s /t2 a potvrďte klávesou Enter.

Vyberte požadovaný ovladač a klikněte na tlačítko Odebrat...

Pokud jste instalovali ovladač pomocí instalačního balíčku, doporučujeme Odebrat ovladač a balíček. Pokud jste při instalaci tiskárny pouze vybrali ovladač z nabídky Windows, doporučujeme Pouze odebrat ovladač.

Pokud jste před odebíráním ovladačů neodebrali tiskárnu, nebo pokud daný ovladač používá i jiná tiskárna než ta, kterou jste v prvním kroku odebrali, nedovolí vám systém tento ovladač odebrat.

Pokud jste vyřešili předchozí problém, nebo jste se s ním nesetkali, pak vás při volbě Odebrat ovladač a balíček (nebo Pouze odebrat ovladač)

systém vyzve k potvrzení vaší volby.

Pokud v předchozím kroku potvrdíte svou volbu tlačítkem Ano, zobrazí systém informace, jaké balíčky a ovladače budou odstraněny.

Po kliknutí na tlačítko Odstranit systém balíčky a ovladače odebere a zobrazí okno s informacemi. Kliknutím na tlačítko OK proces odebrání ukončíte.

Pokud jste odebrali všechny ovladače, které jste odebrat chtěli, zavřete okno Tiskový server - vlastnosti tlačítkem Zavřít.

Příkazový řádek pak ukončíte vepsáním exit a stisknutím klávesy Enter.příkaz v comand line je: 


C:\Windows\system32>printui /s /t2


a pak odebrat neposlušný ovladač  :-)