Jak přidat vlastní blok do knihovny SkiJo?


1. Nejdříve nakreslíme blok, pojmenujeme a uložíme ho jako .dwg do adresáře, kde je SkiJo nainstalováno: C:\Program Files\CADServis\SkiJo\SkiJo - ZWCAD. (obr.1)
2. Vytvoříme snímek (slide) (obr.2.) 
3. Ten musíme uložit pod stejným názvem do téhož adresáře jako blok (obr.3.) Tento snímek se nám bude pak ukazovat v náhledu.

4. Pak v záložce Soubor u menu SkiJo vybereme Konfig -> SkiJo -> Rychlá uživatelská knihovna (obr.4.)
5. Zde si vybereme uživatelskou knihovnu, do které chceme přidat blok a dáme přidat a napíšeme název toho bloku jak jsme ho uložili (obr.5.)
6. Pak už stačí jen zadefinovat SkiJo (výkres) pomocí Definuj výkres a máme hotovo a můžeme blok vkládat (obr.6., 7.)